Regulaminy – Park rozrywki | Park linowy | FastPark
Regulamin
Dowiedz się więcej

REGULAMIN PARKU LINOWEGO FASTPARK

1.

Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2.

Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

3.

Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 130 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 100 cm.

4.

Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 150 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 150 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.

5.

Na trasach parku z asekuracją własną (z uprzężami) Dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem lub inną osobą dorosłą, dzieci w wieku 6 – 8 lat muszą korzystać z parku linowego z ciągłym dozorem wzrokowym.

6.

Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.

7.

Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.

8.

Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą zapoznać się z regulaminem, zaakceptować go oraz podpisać oświadczenie,

9.

Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

10.

Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

11.

Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.